Miten hyödyn osallistumisesta?

Sähköinen vauva- ja muistikirja

Vastineeksi sähköisen kyselyiden täyttämisestä HELMi-sovelluksella perheet saavat tallenteen omista vastauksistaan sekä sanallisessa muodossa (kaikki kysymykset) että grafiikkana valikoiduista kysymyksistä. Täten kuvaajista voi ajantasaisesti seurata ja vertailla oman vauvan kehittymistä ja vointia muiden tutkittavien keskiarvoihin nähden. Aina kun puhelin (tai netti muuten) on saatavilla, vanhemmat pääsevät ajasta ja paikasta riippumatta tarkistamaan tallentamiaan tietoja esim. vauvan sairastelun ja lääkityksen ajankohdista. Vastaustallenteet jäävät perheen käyttöön myös tutkimuksen jälkeen kattavana koosteena vauvan alkutaipaleesta.

Screenshot 2016-06-09 12.58.02

Esimerkki HELMi-sovelluksen antamasta palautteesta tutkittavalle.

 

Tietoa lasten suolistomikrobistosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksen kuluessa osallistujaperheet saavat ensimmäisenä tietoonsa HELMi-tutkimuksen tuloksia helposti ymmärrettävässä muodossa. Kutsumme tutkimusperheitä noin kerran vuodessa vapaaehtoiseen seminaariin, jossa tutkijat esittelevät aiheeseen liittyvää uusinta tutkimustietoa sekä HELMi-tutkimuksen tuloksia. Tulosten valmistuttua osallistujat voivat itse tarkastella tällä sovelluksella vaikuttavatko sähköisissä kyselyissä kysytyt asiat, kuten päivähoidon aloitusikä tai lemmikkien lukumäärä tutkimuslasten mikrobistoon. Tutkimuksen loputtua vanhemmat saavat koosteen oman lapsensa suolistomikrobiston kehityksestä. 

shiny

Esimerkki tutkimuksen aikana annettavista bakteeristotuloksista. Kuvassa Bifidobakteerien määrä 3 kk iässä on esitetty synnytystapaan suhteutettuna. HELMI-tutkimuksesta ei vielä ole tuloksia; kuva perustuu HELMi-tiimin analysoimaan toiseen suomalaisaineistoon.

Mainokset