Miten hyödyn osallistumisesta?

Sähköinen vauva- ja muistikirja

Vastineeksi sähköisen kyselyiden täyttämisestä HELMi-sovelluksella perheet saavat tallenteen omista vastauksistaan sekä sanallisessa muodossa (kaikki kysymykset) että grafiikkana valikoiduista kysymyksistä. Täten kuvaajista voi ajantasaisesti seurata ja vertailla oman vauvan kehittymistä ja vointia muiden tutkittavien keskiarvoihin nähden. Aina kun puhelin (tai netti muuten) on saatavilla, vanhemmat pääsevät ajasta ja paikasta riippumatta tarkistamaan tallentamiaan tietoja esim. vauvan sairastelun ja lääkityksen ajankohdista. Vastaustallenteet jäävät perheen käyttöön myös tutkimuksen jälkeen kattavana koosteena vauvan alkutaipaleesta.

Screenshot 2016-06-09 12.58.02

Esimerkki HELMi-sovelluksen antamasta palautteesta tutkittavalle.

 

Tietoa lasten suolistomikrobistosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksen kuluessa osallistujaperheet saavat ensimmäisenä tietoonsa HELMi-tutkimuksen tuloksia helposti ymmärrettävässä muodossa. Järjestämme kutsu-webinaareja, joissa tutkijat vastaavat kysymyksiin sekä esittelevät aiheeseen liittyvää uusinta tutkimustietoa sekä HELMi-tutkimuksen tuloksia. Webinaarit voi kätevästi katsoa tallenteina itselle sopivana ajankohtana. Tulosten valmistuttua osallistujat voivat itse tarkastella tällä sovelluksella vaikuttavatko sähköisissä kyselyissä kysytyt asiat, kuten päivähoidon aloitusikä tai lemmikkien lukumäärä tutkimuslasten mikrobistoon. Tutkimuksen loputtua vanhemmat saavat koosteen oman lapsensa suolistomikrobiston kehityksestä. 

shiny

Esimerkki tutkimuksen aikana annettavista bakteeristotuloksista. Kuvassa Bifidobakteerien määrä 3 kk iässä on esitetty synnytystapaan suhteutettuna. HELMI-tutkimuksesta ei vielä ole tuloksia; kuva perustuu HELMi-tiimin analysoimaan toiseen suomalaisaineistoon.

Taaperon temperamenttiprofiili ja kehitystasoarvio

Reilun puolentoistavuoden iässä vanhemmat täyttävät lapsen käyttäytymistä, taipumuksia ja taitoja kartoittavia kyselyitä, joita käytetään laajasti psykologisessa tutkimuksessa. Vastausten pohjalta perheet saavat itselleen lapsen temperamenttiprofiilin sekä arvion lapsen kielellisen, motorisen, ongelmanratkaisutaitojen ja sosiaalisen kehityksen tasosta ikätovereihin verrattuna.

Alla esimerkit HELMi-sovelluksen antamasta palautteesta koskien taaperon temperamenttiprofiilia ja kehitystasoarviota. Viivat ilmaisevat vastausten keskihajontaa, joihin omat pisteet suhteutetaan.

Screenshot 2018-03-12 15.12.35

Screenshot 2018-03-12 18.42.39

 

 

 

 

Mainokset