HELMi-suolistobakteeristotutkimus vauvoille

Helsingin yliopistossa järjestettävä lasten HELMi-suolistobakteeristotutkimukseen osallistuu yli tuhat 2016-2018 syntynyttä vauvaa perheineen. Tutkimuksen rekrytointi on päättynyt keväällä 2018. Mukana on 1055 vauvaperhettä lähinnä pääkaupunkiseudulta.

HELMi-tutkimuksessa seuraamme lasten bakteeriston kehittymistä kahtena ensimmäisenä elinvuotena sekä selvitämme, miten suolistobakteeristo liittyy perheen elintapa- ja ympäristötekijöihin sekä vauvan vointiin ja terveyteen. Kaikki taustatieto kerätään sähköisin kyselyin HELMi-sovelluksella, jonka palautekuvaajien avulla perheet voivat seurata ja vertailla vauvan kehittymistä viitearvoihin nähden. Vastaustallenteet jäävät perheen käyttöön kattavana koosteena vauvan alkutaipaleesta. Tutkimuksen loputtua perheet saavat lisäksi koosteen oman lapsen suolistomikrobiston kehityksestä.

HELMi-lyhenne tulee englanninkielisestä otsikosta Health and the Early Life Microbiome. HELMi-tutkimus kartoittaa suolistomikrobiston varhaiskehitystä viimeisimpien tutkimusmenetelmien avulla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon (päätös 263/13/03/03/2015) .