HELMi-suolistobakteeristotutkimus

Helsingin yliopistossa järjestettävään lasten HELMi-suolistobakteeristotutkimukseen on osallistunut 1055 2016-2018 syntynyttä vauvaa perheineen. Keväällä 2021 pääsemme aloittamaan Suomen Akatemian rahoittaman 4-5-vuotisseurannan, jonka arvioidaan kestävän v. 2023 loppuun. Seurantatutkimuksen aloitus on viivästynyt koronavirusepidemian vuoksi, mutta toivotamme kaikki tutkimusperheet lämpimästi  tervetulleeksi seurantaan, myös jo 5v. täyttäneet lapset perheineen.

HELMi-tutkimus seuraa lasten suolistobakteeriston kehittymistä varhaislapsuudessa sekä selvittää, miten suolistobakteeristo liittyy perheen elintapa- ja ympäristötekijöihin sekä lapsen kasvuun ja terveyteen. Parhaillaan toteutettava 4-5-vuotisseuranta täydentää aineistosta aiemmin kerättyä pitkittäisaineistoa lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden ajalta. HELMi-tutkimuksen erityispiirteinä ovat poikkeuksellisen kattava mikrobistokehityksen seuranta sekä sähköisten kyselyiden mahdollistama laaja tausta-aineisto (> 50 000 kyselyä 0-2v. seurannasta). Kyseessä on kansainvälisestikin uniikki tutkimusaineisto, josta saatavat tulokset lisäävät ymmärrystä suolistomikrobiston varhaiskehityksestä, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä varhaisen mikrobiston yhteyksistä lapsen hyvinvointiin ja sairastavuuteen ensimmäisinä elinvuosina. Tulokset tuovat uutta tietoa pikkulasten tavallisten terveysongelmien taustoista ja mahdollisista uusista ehkäisy- ja hoitokeinoista.

HELMi-lyhenne tulee englanninkielisestä otsikosta Health and the Early Life Microbiota. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon (päätökset (263/13/03/03/2015 ja HUS/2126/2020) .