HELMi-suolistobakteeristotutkimus

Helsingin yliopistossa järjestettävään lasten HELMi-suolistobakteeristotutkimukseen on osallistunut 1055 2016-2018 syntynyttä vauvaa perheineen. Syksyllä 2020 aloitamme Suomen Akatemian rahoittaman 4-5-vuotisseurannan, jonka arvioidaan kestävän v. 2022 loppuun.

HELMi-tutkimus seuraa lasten suolistobakteeriston kehittymistä varhaislapsuudessa sekä selvittää, miten suolistobakteeristo liittyy perheen elintapa- ja ympäristötekijöihin sekä lapsen kasvuun ja terveyteen. 4-5-vuotisseuranta täydentää aineistosta aiemmin kerättyä erittäin kattavaa pitkittäisaineistoa n. tuhannen lapsen 2 ensimmäisen elinvuoden ajalta. Kokonaisuudessaan kyseessä on kansainvälisesti merkittävä tutkimusaineisto, jonka ensimmäiset tutkimuslöydökset julkaistaan loppuvuodesta 2020. Hankkeen tulokset lisäävät ymmärrystä suolistomikrobiston varhaiskehityksestä, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä varhaisen mikrobiston yhteyksistä lapsen hyvinvointiin ja sairastavuuteen ensimmäisinä elinvuosina. Tulokset tuovat uutta tietoa pikkulasten tavallisten terveysongelmien taustoista ja mahdollisista uusista ehkäisy- ja hoitokeinoista. 

HELMi-lyhenne tulee englanninkielisestä otsikosta Health and the Early Life Microbiome. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon (päätökset (263/13/03/03/2015 ja HUS/2126/2020) .