HELMi-suolistobakteeristotutkimus vauvoille

Odotetaanko perheeseenne vauvaa? Osallistu Helsingin yliopistossa järjestettävään lasten HELMi-suolistobakteeristotutkimukseen.

Tutkimuksessa seuraamme lasten bakteeriston kehittymistä sekä selvitämme, miten suolistobakteeristo liittyy perheen elintapa- ja ympäristötekijöihin sekä vauvan vointiin ja terveyteen. Kaikki tieto kerätään sähköisin kyselyin HELMi-sovelluksella, jonka kuvaajien avulla voi seurata ja vertailla vauvan kehittymistä viitearvoihin nähden. Vastaustallenteet jäävät perheen käyttöön kattavana koosteena vauvan alkutaipaleesta. Tutkimuksen loputtua perheet saavat lisäksi koosteen oman lapsen suolistomikrobiston kehityksestä.

HELMi-lyhenne tulee englanninkielisestä otsikosta Health and the Early Life  Microbiome. HELMi-tutkimus kartoittaa suolistomikrobiston varhaiskehitystä viimeisimpien tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimukseen otetaan mukaan yli tuhat pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa asuvaa perhettä, joihin syntyy vauva vuoden 2016 tai 2017 aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon (päätös 263/13/03/03/2015).

Usein kysytyt kysymykset (UKK) -osiossa paljon käytännön tietoa, käy kurkkaamassa!

HELMi-tutkimuspäiväkirjan esittely:

HELMi-äidin haastattelu: