HELMi-suolistobakteeristotutkimus vauvoille

Odotetaanko perheeseenne vauvaa? Osallistu Helsingin yliopistossa järjestettävään lasten HELMi-suolistobakteeristotutkimukseen. Maaliskuussa 2018 syntyvät vauvat ehtivät vielä mukaan!

Tutkimuksessa seuraamme lasten bakteeriston kehittymistä sekä selvitämme, miten suolistobakteeristo liittyy perheen elintapa- ja ympäristötekijöihin sekä vauvan vointiin ja terveyteen. Kaikki tieto kerätään sähköisin kyselyin HELMi-sovelluksella, jonka kuvaajien avulla voi seurata ja vertailla vauvan kehittymistä viitearvoihin nähden. Vastaustallenteet jäävät perheen käyttöön kattavana koosteena vauvan alkutaipaleesta. Tutkimuksen loputtua perheet saavat lisäksi koosteen oman lapsen suolistomikrobiston kehityksestä.

HELMi-lyhenne tulee englanninkielisestä otsikosta Health and the Early Life  Microbiome. HELMi-tutkimus kartoittaa suolistomikrobiston varhaiskehitystä viimeisimpien tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimukseen otetaan mukaan yli tuhat pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa asuvaa perhettä, joihin syntyy vauva 03/2016 – 03/2018 aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon (päätös 263/13/03/03/2015).

Usein kysytyt kysymykset (UKK) -osiossa paljon käytännön tietoa, käy kurkkaamassa!

Mietityttääkö osallistuminen? Tässä tutkimukseen osallistuvan äidin kokemuksia HELMi-tutkimuksesta!

HELMi-tutkimuspäiväkirjan esittely:

 

Mainokset