Sähköinen tutkimuspäiväkirja

Kirjautuminen HELMi-kyselyihin

Keräämme elintapa- ja ympäristö- sekä vauvan hyvinvointi- ja terveystietoja kyselyin selvittääksemme, mitkä tekijät edistävät ja toisaalta häiritsevät terveille lapsille tyypillisen bakteeristokoostumuksen kehittymistä. Suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä.

Sovelluksen avulla jokainen tutkimusperhe voi tarkastella omien vastauksien yhteenvetokuvaajia ja yleisluontoisissa (ei-henkilökohtaisissa) kysymyksissä myös vertailla niitä muiden tutkimusperheiden anonyymeihin vastauksiin.

  • Tutkimuksessa mukana olevat saavat käyttäjätunnukset sähköiseen tutkimuspäiväkirjaan.
  • Tutkimuspäiväkirja muistuttaa sähköpostilla kun uusi kysely on avautunut.
  • Kyselyjen tulevat vastauspäivät ja näytteenottopäivät näkyvät sovelluksen etusivun kalenterista, merkinnät voi myös viedä suoraan omaan sähköiseen kalenteriin.
  • HELMi-sovelluksen käyttö ei vaadi asennusta vaan se toimii älypuhelimen tai tietokoneen selaimella.
  • Tallenne vastauksista jää perheen käyttöön kattavana koosteena vauvan alkutaipaleesta.

HELMi sovellus